Property management in detail

 

Property management is een fundamenteel en complex onderdeel van vastgoedmanagement dat bestaat uit administratief, financieel, technisch, commercieel- en contractbeheer. Het behelst alle dag-tot-dagactiviteiten rondom het vastgoedobject. Voor elk object wordt een huurdossier opgebouwd en een incassoprocedure ingericht. Daarnaast wordt met huurders gecommuniceerd over procedures voor o.a. schade- en klachtmeldingen, en kan de opdrachtgever worden ondersteund met diverse vormen van relatiebeheer gericht op verhoging van de huurderstevredenheid.

 

PROPERTY MANAGEMENT, zoals door ons uitgevoerd bestaat uit de volgende activiteiten:

COMMERCIEEL BEHEER EN RELATIEBEHEER

• Contractonderhandelingen of advies bij wijzigingen

• Beheer van afspraken, contracten en reglementen

• Opstellen huur-, onderhouds-, erfpachtcontracten of andere dienstverleningsovereenkomsten

• Relatiebeheer VVE’s, bewoners- en belangenorganisaties

• Inkoopbegeleiding bij onderhouds-, beveiligings- en schoonmaakdiensten

• Leegstandsbeheer

 

ADMINISTRATIEF BEHEER

• Accurate archivering

• Gestandaardiseerd vastgoeddossiers per object of huurder

• Dag en nacht toegang via een persoonlijke online-omgeving

 

CONTRACTBEHEER

• Vooraf overeengekomen incassobeleid, inclusief rechtsopvolging

• Toezicht op de status per object wat betreft huur, koop, erfpacht en kadastrale gegevens

• Proces Verbaal van Oplevering en sleuteluitgifte

• Demarcatielijst als bijlage bij het contract

 

FINANCIEEL BEHEER

• Incasso van huurpenningen en servicekosten

• Controle op inkomende facturen

• Opstellen van meerjarenbegrotingen

• Overzichtelijke rapportages met ons vastgoedmanagementsysteem

• Uw geld is op elk moment uw geld via onze Derdengelden-rekening Deutsche Bank

 

TECHNISCH BEHEER

• Incidentele klachtenafhandeling

• Periodiek onderhoud

• Schadeherstel binnen 24 uur

• Meldingen via een persoonlijke online-omgeving

• Commercieel beheer, naleving en uitvoering

• Periodieke conditiemetingen als basis voor planmatig onderhoud

• Bewaking van jaarplannen

• Beheer en begeleiding van onderhouds-, vervangings- en herstelwerkzaamheden