BEHEER (Propertymanagement)

 

Het technisch en commercieel beheer van onroerend goed

Aan beleggers, vastgoedeigenaren leveren wij veelal een totaalpakket van diensten met betrekking tot de bij hen in eigendom zijnde woning c.q. bedrijfscomplexen. Dit houdt in dat niet alleen het onroerend goed verhuurd wordt, maar dat tevens zorg wordt gedragen voor de technische staat van het complex, waartoe behoort het adviseren en uit laten voeren van grootonderhoud. Ook behoort het voeren van overleg met huurderverenigingen tot deze diensten.

 

Het financieel beheer van het onroerend goed

Jung-Meijerink Verwaltung voert dit financieel beheer uit in opdracht van de eigenaren. Wij zijn hierbij verantwoordelijk voor de incasso van de huurpenningen, het innen van de voorschotten servicekosten en de afdrachten aan de eigenaar. Hiertoe hebben we een zeer geavanceerd boekhoudsysteem ter beschikking en voor elk object een eigen bankaccount. Tevens wordt hierbij natuurlijk de gehele financiële administratie met betrekking tot de in beheer zijnde complexen door ons verzorgd.

 

De verhuurbemiddeling

Met betrekking tot verhuurbemiddeling, ontvangen wij van opdrachtgevers, banken en verzekeringsmaatschappijen (in het bijzonder de zogenaamde “zwangsverwaltung”) de opdracht om woningen of bedrijfsruimten voor hem of haar te verhuren en deze bij leegkomen c.q. huuropzegging opnieuw te verhuren. Het betreft hier veelal een lange termijn relatie.

 

De administratie of het bestuur van Vereniging van Eigenaren

Deze dienst wordt uitgevoerd voor de gezamenlijke eigenaren van een woon- of appartementencomplex welke in juridische zin een Verenigingen van Eigenaren vormen. Het beheer van zo'n complex behelst diverse administratieve en technische werkzaamheden, welke de eigenaren vaak zelf niet wensen te doen. Wij raden u ook af, als u niet de specifieke kennis bezit van de Duitse wet- en regelgeving en gewoonten, dit zelf ter hand te nemen. Wij zijn uw partner om een startende VVE op poten te zetten of een bestaande "club" geheel of gedeeltelijk te besturen. In overleg met de leden van deze VVE verzorgen wij tegen een vooraf vastgestelde vergoeding de totale financiële administratie van een vereniging, waaronder de jaarrekening en de begroting evenals het technisch beheer van een complex waarbij wordt gewerkt aan de hand van een vooraf goedgekeurde meerjarenbegroting. Voorts leveren wij de voorzitter van de ledenvergaderingen.

 

Op het onderliggende tab-blad property-management vindt u de werkzaamheden en activiteiten die hier onder worden begrepen meer in detail.