Asset management

 

Doel van asset management is een marktconform rendement realiseren en de risico’s optimaal beheersen. Door de vastgoedeconomische rol te scheiden van de maatschappelijke rol is het mogelijk professionaliteit en verzakelijking in vastgoedbeslissingen te realiseren.

De focus ligt op het tactische niveau van het asset management, waarbij verbindingen worden gelegd met het strategisch niveau van portefeuillemanagement en met het operationele niveau van property management.

 

De toegevoegde waarde van ons onroerend goed management vindt u onder meer terug in:

·         Het aansturen van facilitaire dienstverlening voor huurders;

·         Een snelle respons op ontwikkelingen, vragen en meer;

·         De keuze voor structurele oplossingen;

·         Maatwerk en individueel samen te stellen dienstenpakketten;

·         Een heldere communicatie naar huurders en u als opdrachtgever;

·         Adequate managementinformatie;

·         Deskundigheid op het gebied van installatietechnisch- en bouwkundig onderhoud.

·        VvE Management. 

-    Deskundigheid op het gebied van juridische en contractuele aangelegenheden.